Personlig assistent är ett lärorikt arbete

personlig assistentEn personlig assistent hjälper en annan människa med olika grundläggande behov. Många gånger innebär arbetet som personlig assistent långa dagar, till och med hela dygn för vissa. En personlig assistent har dessutom ofta väldigt många olika arbetsuppgifter, beroende på personens behov. Det gör att en personlig assistent behöver ha vissa egenskaper, så som lyhörd och uppmärksam.

En personlig assistent lär sig alltså även väldigt mycket av sitt arbete. Eftersom det är så många olika arbetsuppgifter och ingen dag är den andre lik, måste en personlig assistent vara beredd på det mesta. Att ta hand om en annan människa är dessutom ett väldigt socialt yrke och vill man arbeta med sådant är även det en bra grej med arbetet som personlig assistent.

Att kunna hjälpa och ta hand om en annan människa så att denne kan leva ett så normalt liv som möjligt, är dessutom ett viktigt arbete och en personlig assistent betyder ofta väldigt mycket för personen som behöver en. Med hjälp av en personlig assistent kan de få saker gjorda som de kanske inte kan göra själva. Det kan handla om allt till att städa, handla och träna, till att duscha, prata, är och gå.

En personlig assistent är alltså något väldigt viktigt.